ข่าวกิจกรรม

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะ(V-NET)

กำหนดการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวช. 3 สอบวันที่ 25 ม.ค. 2563
ระดับ ปวส. 2 สอบวันที่ 26 ม.ค. 2563
มีกำหนดประกาศผลสอบวันที่ 25 ก.พ. 2563 
เข้าสู่ระบบสมาชิก

กรุณาระบุ

Hide กรุณาระบุ

หากลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อวิทยาลัย โทร 02 9082392-4