ข่าวประกาศทางวิทยาลัย

นักศึกษา ได้รับพระราชทานรางวัล"ความเป็นเลิศ ด้านอาชีวศึกษา" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

นายพงศกร  พราหมเกษม  และ นายตะวัน  ชิดหอระดี  ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน "ความเป็นเลิศ ด้านอาชีวศึกษา" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เข้าสู่ระบบสมาชิก

กรุณาระบุ

Hide กรุณาระบุ

หากลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อวิทยาลัย โทร 02 9082392-4