ข่าวสารทั้งหมด

ตรวจประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ...

  • 13 ธันวาคม 2560

ตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

ตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET) ระดับ ปวช.๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ตารางสอบการทดสอบทางการศ ...

  • 30 พฤศจิกายน 2560

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อการพัฒนาจิต พัฒนาตน และพัฒนาสังคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร ได้มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อการพัฒนาจิต พัฒนาตน และพัฒนาสังคม  ...

  • 24 สิงหาคม 2560
เข้าสู่ระบบสมาชิก

กรุณาระบุ

Hide กรุณาระบุ

หากลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อวิทยาลัย โทร 02 9082392-4