ข่าวสารทั้งหมด

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน ...

  • 22 กรกฏาคม 2562

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ ๓๓ กลุ่มภาคกลาง

นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ ๓๓ กลุ่มภาคกลาง  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โดยส่งเข้าร่วมแข่งขัน ๒๗ รายวิ ...

  • 1 กุมภาพันธ์ 2562

นักศึกษา ได้รับพระราชทานรางวัล"ความเป็นเลิศ ด้านอาชีวศึกษา" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

นายพงศกร  พราหมเกษม  และ นายตะวัน  ชิดหอระดี  ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน "ความเป็นเลิศ ด้านอาชีวศึกษา" ประจำปีการศึกษ ...

  • 1 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการ Boonthavorn Junior Designer รุ่น 2 และรุ่น 3

ประชาสัมพันธ์...บริษัทบุญถาวรเซรามิค จำกัด เปิดรับนิสิต/นักศึกษา หรือนักศึกษาจบใหม่ เข้าร่วมโครงการ Boonthavorn Junior Designer รุ่น 2 และรุ่น 3------ ...

  • 22 มกราคม 2562

รับสมัครงาน

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งครู  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  และครูบรรณารักษ์ ...

  • 4 มกราคม 2562
เข้าสู่ระบบสมาชิก

กรุณาระบุ

Hide กรุณาระบุ

หากลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อวิทยาลัย โทร 02 9082392-4