ข่าวประกาศทางวิทยาลัย

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ ๓๓ กลุ่มภาคกลาง

นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ ๓๓ กลุ่มภาคกลาง  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โดยส่งเข้าร่วมแข่งขัน ๒๗ รายวิ ...

  • 1 กุมภาพันธ์ 2562
เข้าสู่ระบบสมาชิก

กรุณาระบุ

Hide กรุณาระบุ

หากลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อวิทยาลัย โทร 02 9082392-4