ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562

ประเภทวิชา สาขาวิชา
อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง
พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
โลจิสติกส์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557

ประเภทวิชา สาขาวิชา
อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
การจัดการโลจิสติกส์

"เรามีประสบการณ์ในการสอนโดยทีมบุคลากรที่มีคุณภาพ"

รางวัลเกียรติยศ
เข้าสู่ระบบสมาชิก

กรุณาระบุ

Hide กรุณาระบุ

หากลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อวิทยาลัย โทร 02 9082392-4