รางวัลเกียรติยศ

นักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน

นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล "นักเรียนรางวัลพระราชทาน" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

นายวชิรวิทย์  ศฤงคาร   ปวช.๓  สาขาวิชาการตลาด

นายแพ  สุขอู๊ด  ปวส.๒  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

เข้าสู่ระบบสมาชิก

กรุณาระบุ

Hide กรุณาระบุ

หากลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อวิทยาลัย โทร 02 9082392-4