รางวัลเกียรติยศ

โล่ห์เกียรติคุณ สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีมอบโล่ห์เกี่ยรติคุณเพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2558

เข้าสู่ระบบสมาชิก

กรุณาระบุ

Hide กรุณาระบุ

หากลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อวิทยาลัย โทร 02 9082392-4