รางวัลเกียรติยศ

สถานศึกษาคุณธรรม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมอบโล่รางวัลสถานศึกษาคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาวิทยาลัยวิถีพุทธยอดเยี่ยม
เข้าสู่ระบบสมาชิก

กรุณาระบุ

Hide กรุณาระบุ

หากลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อวิทยาลัย โทร 02 9082392-4